+90 274 224 89 90


Hotaş Hotel

Servi Mahallesi, Akabe Sk KÜTAHYA

Tel : 0 274 224 89 90
Fax : 0 274 224 20 24

Email : bilgi@hotashotel.com.tr